Een jagersdroom…

Beste vrienden jagers, Weeral veel te lang geleden dat ik nog eens het toetsenbord ter hand nam om wat jachtverhalen neer te pennen. Er zijn sedert de bronstbokken van augustus al heel wat vruchtbare en minder vruchtbare jachtdagen de revue gepasseerd maar in alle voorbije jachtdagen is wel een rode draad te trekken. Het meer…